| | | |
 

 
 
  ซี-เมด โฮดิ้ง จำกัด.
  Address 83/12 Rangsit-Pathumtanee Road,\r\nAmphur Muang, Pathumtanee \r\nThailand 12000 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
   
  เบอร์โทร : 66 29756755
  เบอร์แฟกซ์ : 66 29756633
  E-mail : c_medthai@yahoo.co.th
 
 
   
   
  
 


Contact us
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร.
ที่อยู่
ข้อความติดต่อ
E-Mail
 
 


Untitled Document
Copyright © 2013 by C-Med Holding co.,Ltd.
Tel-no. 66 29756755     E-mail : c_medthai@yahoo.co.th
C-Med Holding co.,Ltd.